VÝMĚNA KAPALINY ALDE

Milí karavanisté, 
v našem servisu v Brandýse nad Labem nově provádíme také výměnu nemrznoucí kapaliny v topení Alde. Víte, že pro systémy Alde je předepsaná kapalina Alde  loglife růžové barvy s životností 5 let. Pokud se nedodrží doporučené cykly výměny kapaliny, dochází ke korozi a postupnému zanesení topných spirál. Při delších nebo žádných intervalech výměn kapaliny dochází k postupnému až úplnému ucpání.

  • Originál přístroj na výměnu kapaliny Alde
  • Originál kapalina loglife růžová s životností 5 let
  • Vypuštění původní kapaliny ze systému
  • Propláchnutí rozvodů v uzavřeném okruhu
  • Napuštění topného systému kapalinou 
  • Odvzdušnění